Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
2
Tháng
0
6
Ngày

CĂN HỘ TÒA B

Tháp B – Chung cư Garden Hill Cao 29 tầng, bố trí 10 căn hộ / mặt sàn, 4 thang máy, diện tích căn hộ đa dạng.

Mặt bằng tầng 6-7 tháp B chung cư The Garden Hill

Mặt bằng tầng 6-7 tháp B chung cư The Garden Hill

 

Mặt bằng tầng 8-29 tháp B chung cư The Garden Hill

Mặt bằng tầng 8-29 tháp B chung cư The Garden Hill

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B1, được thiết kế 91m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B1, được thiết kế 91m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B2, được thiết kế 68,8m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B2, được thiết kế 68,8m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B2, được thiết kế 66,3m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B3, được thiết kế 66,3m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B2, được thiết kế 57,8m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B4, được thiết kế 57,8m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B5, được thiết kế 68,6m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B5, được thiết kế 68,6m2, Thiết kế căn hộ với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B6, được thiết kế 89m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B6, được thiết kế 89m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B7, được thiết kế 89m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B7, được thiết kế 89m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

 

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B8, được thiết kế 92m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.

Mặt Bằng chi tiết căn hộ B8, được thiết kế 92m2, Thiết kế căn hộ với 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh.